Synsproblemer etter hjerneslag i Optikeren

Synsproblemer etter hjerneslag i Optikeren

Logoen til Norges Optikerforbund

Norges optikerforbund vier plass til synsproblemer etter hjerneslag i Optikeren, tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap. Det er prosjektleder Helle K. Falkenberg og prosjektkoordinator Torgeir S. Mathisen, sammen med Grethe Eilertsen og Heidi Ormstad fra USN Eldreforsk, som skriver om hovedfunnene fra en studie gjort ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Les artikkelen i Optikeren her.