NorVIS med faglige innspill til Oslo Economics

NorVIS med faglige innspill til Oslo Economics

Skjermdump fra Oslo Economics rapport

NorVIS har tidligere vært i møter med Helsedirektoratet og kommet med innspill til innhold i Oslo Economics’ rapport om rehabiliteringstjenester til personer med alvorlig øyesykdom. Rapporten er nå publisert og NorVIS er bedt om å gi en tilbakemelding på den. Flere partnere har sendt oss innspill som vi har videreformidlet i et felles svar fra NorVIS til Helsedirektoratet.

NorVIS mener at rapporten i for liten grad ivaretar personer som har synsproblemer som følge av hjerneslag og at deler av kunnskapsgrunnlaget den benytter er mangelfullt og utdatert. Rapporten peker likevel på en del viktige utfordringer knyttet til et fragmentert og lite oversiktlig tjenestetilbud for personer med synsproblemer.

Les vårt svar til Helsedirektoratet her.