NorVIS i nytt magasin fra Hjernerådet

NorVIS i nytt magasin fra Hjernerådet

Skjermdump fra Min hjernehelse

Min hjernehelse er et helt nytt magasin fra Hjernerådet. Magasinet skal være et møtested mellom brukere, pasienter og fagfolk, slik Hjernerådet er et møtested mellom brukere og fagpersoner.

I første nummer er NorVIS representert, og du kan lese om det her.