Syn og slag i kommunehelsetjenesten

Syn og slag i kommunehelsetjenesten

Bilde av logoene til samarbeidspartnerne i prosjektet Et slag for syn ved USN. Kongsberg kommune, Norges Blindeforbund, LHL Hjerneslag, Norsk forening for slagrammede og Vestre Viken HF.

Fersk kunnskap fra stipendiat Torgeir Mathisen, Heidi Ormstad, Grethe Eilertsen og Helle Falkenberg om implementering av synskartlegging i kommunehelstjenesten. Økt kompetanse om syn og synsproblem, språk og begreper relatert til syn, kartleggingsverktøy, betydningen av å leve med synstap, og tett samarbeid med de som berøres av implementering, inkludert brukergrupper, er viktige fremmere i prosjektet “Et slag for syn”.

Les artikkelen her