Unik mulighet til å forske innen syn og hjerneslag

Unik mulighet til å forske innen syn og hjerneslag

En kvinne og en mann med ryggen til kamera ser på en skjerm. Kvinnen peker på skjermen. Foto: Christine Kristoffersen/Hjernerådet

Ved Universitetet i Sørøst-Norge campus Kongsberg er det en ledig stilling som doktorgradsstipendiat ved Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse.

Les mer om stillingen og søk her.

Søknadsfristen er 8. september 2023.

Det er ikke lett å få finansiering til syn- og rehabiliteringsfeltet, så hjelp oss gjerne med å spre informasjonen til relevante kandidater.

Hovedmålet er å oppnå kunnskap om effekten av synsrehabilitering for opplevd funksjonelt syn og evnen til å kompensere for synsfeltsutfall etter hjerneslag eller grønn stær, hvor helsekravene til synsfelt i førerkortforskriften ikke er oppfylt. Prosjektet vil ta i bruk innovative måter å måle synsfelt etter hjerneslag og glaukom, og undersøke effekt av synsrehabilitering.

Stilingen er knyttet til satsingområdet «Syn og hjerne» ved Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse. Ph.d.-prosjektet vil knyttes opp til forskere i NorVIS nettverket og USN Eldreforsk. Prosjektet er tverrfaglig og vil benytte både kvantativ og kvalitativ metode. Prosjektet har sterk brukermedvirkning både fra personer som har mistet førerkortet på grunn av synsfeltsutfall, og fagpersoner fra ulike deler av helsetjenesten og næringsvirksomhet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *