Fagdag om syn og slag i Trondheim 23.10.2023

Fagdag om syn og slag i Trondheim 23.10.2023

Ingrid Jøssang fra Norges Blindeforbund tester synet til Hulda Breen fra Helse Førde under workshop på USN campus Kongsberg.

Trondheim voksenopplæringssenter arrangerer i samarbeid med NorVIS en fagdag og regional workshop om syn og slag med fokus på å utvikle gode henvisningsrutiner. Arrangementet er støttet av Norges Blindeforbunds forskningsfond.

NorVIS har noen avsatte plasser for sine medlemmer. Ta kontakt med Torgeir.solberg.mathisen@usn.no dersom du ønsker å delta. Eventuelle reiseutgifter må dekkes selv. Les mer i programmet nedenfor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *