Fagdag om syn og slag i Trondheim 23.10.2023

Fagdag om syn og slag i Trondheim 23.10.2023

Ingrid Jøssang fra Norges Blindeforbund tester synet til Hulda Breen fra Helse Førde under workshop på USN campus Kongsberg.

Trondheim voksenopplæringssenter arrangerer i samarbeid med NorVIS en fagdag og regional workshop om syn og slag med fokus på å utvikle gode henvisningsrutiner. Arrangementet er støttet av Norges Blindeforbunds forskningsfond.

NorVIS har noen avsatte plasser for sine medlemmer. Ta kontakt med Torgeir.solberg.mathisen@usn.no dersom du ønsker å delta. Eventuelle reiseutgifter må dekkes selv. Les mer i programmet nedenfor.

One Response

  1. Joanna Hauken says:

    Hei, jeg ønsker å delta. Jeg er fysiotetapeut og jeg har stort interesse innen nevrologi (). Jeg jobber litt lite klinisk nå men dette ville jeg bli med. Jeg må dessverre høre med min leder først.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *