Et hyggelig og produktivt årsmøte for 2022

Et hyggelig og produktivt årsmøte for 2022

Selv med noe frafall på grunn av sykdom og hektiske dager før jul, møttes 25 av NorVIS sine partnere for årsmøte og fagkonferanse på Kongsberg. Det var lagt opp til faglige presentasjoner, gruppearbeid og ikke minst sosialt samvær gjennom de to dagene.

Ny forskning

Deling av kunnskap og ny forskning er viktig. Først ute var mottager av NorVIS masterstipendet 2021, Marthe Rosenvinge Spesialergoterapeut, Master i synspedagogikk og synsrehabilitering som deltok digitalt. Så fulgte flere presentasjoner fra Ragnhild Munthe Kaas PhD, Overlege spesialist i geriatri, Stephen James Ryan PhD stipendiat, Overlege spesialist i nevrologi, og Torgeir Mathisen PhD, Førsteamanuensis og slagsykepleier.

Det var lagt opp til flere kreative aktiviteter, og det kom mange gode innspill til hva NorVIS bør fokusere på fremover da NorVIS leder Helle Falkenberg utfordret deltagerne til å komme med ideer og ønsker.

Kristin S. Fuglerud (bildet over til høyre), faglig leder Digital inkludering ved Norsk Regnesentral og Førsteamanuensis II ved Senter for helse og teknologi, Universitetet i Sørøst-Norge presenterte det spennende og viktige arbeidet som er gjort for å styrke deltagelse for blinde og svaksynte i det digitale informasjonssamfunnet.

Ingen NorVIS samling uten en munter middag med interndrevet underholdning og taler!

Heldigvis hadde Stein Arne med seg underlige instrumenter og mikrofon, så vi fikk lytte til førstnevnte sammen med sang av Arild, Stephen og Anne-Margrethe.

Dag to

Andre dag startet med en presentasjon av hvordan Regionalt Kompetansesenter for Rehabilitering har arbeidet med å implementere kompetanse og rutiner for å styrke synskartleggingen i rehabiliteringstjenestene i Helse Sør-Øst. Stein Arne Rimehaug og Anne-Margrethe har jobbet godt og målrettet for å styrke oppmerksomheten for syn etter slag i nettverket for hjerneskaderehabilitering.

Bedre pasientforløp

Temaet for gruppearbeidet begge dager var hvordan pasientforløpet for personer med synsproblemer etter hjernslag bør være. Deltagerne ble delt i fire grupper som besøkte fire stasjoner, visus, synsfelt, persepsjonsproblemer og øyemotorikk. Gruppene diskuterte seg gjennom, hva som bør kartlegges, følges opp og rehabiliteres og på hvilken måte på hvert bord. Diskusjonene ble tatt opp og nedtegnet på papir og dette skal danne grunnlag for videre arbeid og utvikling av gode forløp for personer med synsproblemer etter hjerneslag.

Vi takker for nok et vellykket årsmøte med fruktbart arbeid og gode faglige presentasjoner!

Ses igjen til et nytt NorVIS år!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *