Syn må med som en del av helhetlig behandling

Syn må med som en del av helhetlig behandling

Foto: Carina Kolnes

Det minnet leder av NorVIS, Helle Falkenberg alle deltagerne på Norsk sykehus- og helsetjenesteforening sin Rehabliteringskonferanse 16. november. Synsproblem er vanlig etter hjerneslag, og helsetjenestene er for dårlige til å identifisere synsproblem og henvise til synsrehabilitering. Falkenberg presenterte deres erfaringer med utvikling og implementering av KROSS skjema i spesialist- og kommunehelsetjenesten, hvor det kommer fram at synsproblem ofte er «usynlige», det er behov for økt kunnskap og kompetanse om syn, og forståelig språk som kan beskrive syn og synsproblem. I tillegg bør helsepersonell utvikle et klinisk blikk for synsproblem og erkjenne viktigheten av godt syn for annen rehabilitering. Hun presenterte stolt NorVIS nettverket og inviterte alle til å bli med å finne løsninger på gode pasientforløp som inkluderer syn. Falkenberg avsluttet der hun startet, med å minne om at plutselige problem med Prate, Smile, Løfte Se – da må du ringe 1-1-3!

I etterkant av presentasjonen var det mange deltagere som tok kontakt og fortalte at arbeidet NorVIS gjør er veldig viktig, og at det virkelig er et neglisjert område i slagbehandlingen. Det er helt klart at det hjelper å formidle hvor viktig det er at syn ikke blir glemt, fordi det har stor betydning for den enkelte, pårørende, helsepersonell og tjenestene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *