Se må med! LHL Hjerneslag og Afasi ber Helsedirektoratet utvide Prate, Smile, Løfte kampanjen

Se må med! LHL Hjerneslag og Afasi ber Helsedirektoratet utvide Prate, Smile, Løfte kampanjen

I oktober sendte LHL Hjerneslag og Afasi et brev til Helsedirektoratet om at de mener det er et behov for å styrke hjerneslagkampanjen. Forespørselen har blitt omtalt i Dagens Medisin og peker på at dagens tre huskeord ikke inkluderer syn. Norsk hjerneslagregisters årsrapport fra 2021 viser at 66,4 prosent av de slagrammede hadde symptomer som facilaisparese, armparese, språk- eller taleproblemer. Det vil si at over 30 prosent av pasientene ikke fanges opp gjennom symptomkampanjen. Å inkludere Se i huskeregelen vil potensielt kunne føre til at flere tar tidlig kontakt med helsetjenestene ved plutselige endringer i synet.

Synssymptomer som kan være tegn på hjerneslag og som krever akutt innleggelse er: Plutselig tap av syn på ett øye, plutselig tap av synsfelt eller plutselig dobbeltsyn. Mange som opplever slike symptomer avventer å ta kontakt med helsetjenesten og håper at problemene går over. Det kan medføre at verdifull tid for behandling kan gå tapt.

NorVIS støtter initiativet fra LHL Hjerneslag og Afasi og skrev i fjor en kronikk hvor vi tok opp tematikken.

Helsedirektoratet ved seniorrådgiver Liv Hege Kateraas svarer: “Vi vil sende ut en forespørsel til fagfeltet om hvordan de oppfatter behovet for å utvide informasjonskampanjen til å også omhandle synsproblematikk som symptom på hjerneslag” Generalsekretær i LHL Hjerneslag, Tommy Skar forteller at: “Vi er fornøyd med at Helsedirektoratet vil følge opp henvendelsen gjennom å innhente slike synspunkter, og at vi vet at vi har stor stor støtte i viktige fagmiljøer for forslaget”.

NorVIS oppfordrer alle partnere som har fått en denne henvendelsen tilsendt om å sende en tilbakemelding til Helsedirektoratet.

2 Responses

  1. Elizabeth Solhjem says:

    Hei, det er absolutt behov for å legge inn “se” i kampanje. Jeg har opplevd ikke bare en, men flere pasienter som har slått seg til ro, eller blitt sendt hjem av fastlege fordi de hadde “kun” syn problemer. En av dem fortalte at når hun søkte informasjon på internett fant at symptomene på hjerneslag kunne være lammelse, talevansker eller skjev ansikt. Dermed søkte hun ikke om hjelp. Resultat var varig tap av deler av synsfelt med alvorlige konsekvenser for deltakelse, selvhjulpenhet og bilkjøring.
    Andre har vandret fra optiker til fastlege og derfra til øyelege før det ble slått alarm etter flere dager. Mange av disse pasientene kunne ha vært total restituert hvis de hadde fått behandling innen 3 timer. Så ja, ikke bare behov. Det haster!

  2. Torgeir Mathisen says:

    Flott, Elizabeth, dette er vi enige i. Gi gjerne en respons til Helsedirektoratet med dine vurderinger.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *