Se må med! LHL Hjerneslag og Afasi ber Helsedirektoratet utvide Prate, Smile, Løfte kampanjen

Se må med! LHL Hjerneslag og Afasi ber Helsedirektoratet utvide Prate, Smile, Løfte kampanjen

I oktober sendte LHL Hjerneslag og Afasi et brev til Helsedirektoratet om at de mener det er et behov for å styrke hjerneslagkampanjen. Forespørselen har blitt omtalt i Dagens Medisin og peker på at dagens tre huskeord ikke inkluderer syn. Norsk hjerneslagregisters årsrapport fra 2021 viser at 66,4 prosent av de slagrammede hadde symptomer som facilaisparese, armparese, språk- eller taleproblemer. Det vil si at over 30 prosent av pasientene ikke fanges opp gjennom symptomkampanjen. Å inkludere Se i huskeregelen vil potensielt kunne føre til at flere tar tidlig kontakt med helsetjenestene ved plutselige endringer i synet.

Synssymptomer som kan være tegn på hjerneslag og som krever akutt innleggelse er: Plutselig tap av syn på ett øye, plutselig tap av synsfelt eller plutselig dobbeltsyn. Mange som opplever slike symptomer avventer å ta kontakt med helsetjenesten og håper at problemene går over. Det kan medføre at verdifull tid for behandling kan gå tapt.

NorVIS støtter initiativet fra LHL Hjerneslag og Afasi og skrev i fjor en kronikk hvor vi tok opp tematikken.

Helsedirektoratet ved seniorrådgiver Liv Hege Kateraas svarer: “Vi vil sende ut en forespørsel til fagfeltet om hvordan de oppfatter behovet for å utvide informasjonskampanjen til å også omhandle synsproblematikk som symptom på hjerneslag” Generalsekretær i LHL Hjerneslag, Tommy Skar forteller at: “Vi er fornøyd med at Helsedirektoratet vil følge opp henvendelsen gjennom å innhente slike synspunkter, og at vi vet at vi har stor stor støtte i viktige fagmiljøer for forslaget”.

NorVIS oppfordrer alle partnere som har fått en denne henvendelsen tilsendt om å sende en tilbakemelding til Helsedirektoratet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *