Formidlingspris til Anne Hege Aamodt

Formidlingspris til Anne Hege Aamodt

NorVIS partner og nevrolog Anne Hege Aamodt har fått formidlingsprisen 2022 fra Norsk nevrologisk forening. Foreningen skriver at Aamodt får prisen for sitt formidable arbeid med å fremme norsk nevrologi både nasjonalt og internasjonalt. Aamodt er delaktig i flere NorVIS prosjekter og medlem i styringsgruppen. Vi gratulerer!