Første møte i prioriteringssamarbeidet er gjennomført

Første møte i prioriteringssamarbeidet er gjennomført

Fredag 11. mars møttes en bredt sammensatt gruppe av representanter for brukerorganisasjoner, klinikere og forskere for å starte arbeidet med et forskningsprioriteringssamarbeid. På møtet ble konseptet Priority Setting Partnership (PSP) presentert og mulige organiseringer diskutert. Presentasjonen og mer informasjon er tilgjengelig for alle NorVIS medlemmer på en egen kanal i Teams.

Vi trenger flere partnere som kan bidra i arbeidet så ta kontakt med Torgeir dersom du vil bli med. Neste møte i gruppen er 5 april.

På møtet deltok: Arne Hagen (Norsk forening slagrammede), Arild Hagen (LHL Hjerneslag/Norges Blindeforbund), Marita Lysstad Bjerke (LHL Hjerneslag, slagsykepleier, styremedlem i nevrosykepleierne), Siri Vaksvik (Molde kommune, sykepleier), Judith Fjeldberg (Finnmark sykehus, ortoptist, synspedagog), Åse Bergheim (Aker Sykehus, fysioterapeut), Anne-Margrethe Linnestad (Sunnaas, ergoterapeut), Torgeir Solberg Mathisen (NorVIS koordinator, sykepleier, forsker), Helle, K. Falkenberg (leder NorVIS, optiker, forsker) og Irene Langeggen (USN, optiker, stipendiat).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *