Global økning i antall hjerneslag

Global økning i antall hjerneslag

Skjermdump fra Slagnytt

Stipendiat ved Universitetet i Sørøst-Norge og prosjektkoordinator i NorVIS, Torgeir Solberg Mathisen, har skrevet om en studie fra The Lancet i Slagnytt. Studien presenterer data fra store deler av verden på hvor mange som får hjerneslag, og sammenligner tall fra 2019 med tall fra 1990. Studien viser at det globalt er en økning i hvor mange som får hjerneslag, og at hjerneslag fortsatt er dødsårsak nummer 2 i verden.

Siste nummer av Slagnytt fordyper seg i atrieflimmer og hjerneslag, og vår partner Anne Hege Aamodt fra Oslo Universitetssykehus er intervjuet om tverrfaglig samarbeid for å styrke hjerneovervåking på norske sykehus.