Årsmøte og fagkonferanse i NorVIS 2021

Årsmøte og fagkonferanse i NorVIS 2021

Gruppebilde av deltakerne på NorVIS årsmøte 23.-24. november 2021, USN campus Kongsberg.

To år etter første og eneste fysiske samling i NorVIS kunne nettverket endelig samles igjen på Universitetet i Sørøst-Norge (USN) campus Kongsberg. 

Det ble to dager med sosialt samvær og faglig innhold i form av forelesninger og praktisk workshop i synsklinikken på Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse. 

Takk til alle som deltok og bidro både fysisk og digitalt! 

Informasjon fra Helsedirektoratet

Seniorrådgiver Thomas Rannstad Haugen og Silja Nicoline Angellsen, seniorrådgiver i Avdeling velferdsteknologi og rehabilitering, informerte om Helsedirektoratets arbeid med syn og hjerneslag i ny retningslinje. 

Spørreundersøkelse om kartlegging og rehabilitering i helsetjenesten

Arbeidsutvalg 1 (AU1) har lenge jobbet med en spørreundersøkelse om kartlegging og oppfølging av synsproblemer etter hjerneslag i helsetjenestene. Skjemaene er sendt ut i fire versjoner. Så langt fordeler svarene seg slik: 

  • Slagenheter: 28
    • Fordelt på 25 ulike slagenheter, hovedsakelig i øst og vest 
  • Rehabilitering: 30 
    • 30 ulike institusjoner godt fordelt i landet 
  • Kommuner: 58 
    • Fordelt på 37 kommuner, hovedsakelig i øst og vest 
  • Optikere: 129 

Ny kunnskap fra Sverige

Märta Berthold Linstedt fra Karolinska Institutet i Sverige fortalte om sin forskning. Hun disputerte tidligere i år med avhandlingen «The necessity to consider visual dysfunctions after acquired brain injury».  

Et slag for syn

Torgeir Solberg Mathisen er stipendiat ved USN og prosjektkoordinator i NorVIS. Han delte kunnskap og erfaringer fra prosjektet Et slag for syn og om implementering av synskartlegging etter hjerneslag. 

Hva ønsker du at forskning skal svare på når det gjelder syn og hjerneslag? 

NorVIS skal bidra til at forskning på syn og hjerneslag er relevant for brukere, pårørende og klinikere. Dette vil vi gjøre via et prioriteringspartnerskapsprosjekt. På årsmøtet hadde vi en liten demonstrasjon hvor deltakerne fikk mulighet til å skrive ned sine ønsker for hva forskning skal svare på i fremtiden. Her kom det mange gode forslag.  

Vi starter opp med et digitalt informasjonsmøte 3. februar kl 9-11. Vil du være med i dette prosjektet, kontakt koordinator Torgeir på Torgeir.solberg.mathisen@usn.no.  

Workshop i preklinikken

Tidligere i høst deltok rundt 50 personer på digital workshop om kartleggingsverktøyene KROSS og VISA. Nå kunne verktøyene testes ut i praksis i preklinikken på USN.