Helse Førde med prosjekt om syn og hjerneslag

Helse Førde med prosjekt om syn og hjerneslag

Portrett av Hilde Therese Vik Hole og Hulda Breen fra Helse Førde

Helse Førde er ny assosiert partner i NorVIS, og herfra deltar ergoterapeutene Hilde Vik Hole og Hulda Breen. De har tatt initiativ til å starte et prosjekt som har som mål å forbedre kartlegging av synsproblemer etter hjerneslag, slik at pasientene raskere kan starte målrettet trening.

Les mer om prosjektet her.