NorVIS nettverket har forlenget kontrakten med Norges forskningsråd ut 2025.

NorVIS nettverket har forlenget kontrakten med Norges forskningsråd ut 2025.

NorVIS har forlenget kontrakten med Norges forskningsråd til 31.12.2025 etter ønske fra forskningsrådet om å forskyve deres tildeling. Summen i bevilgningen forblir den samme. NorVIS startet opp før jul 2019, og flere nettverksaktiviteter ble forsinket i forbindelse med pandemien. Nettverket består nå av 36 partnere, og er åpent for nye assosierte partnere. Styringsgruppen i NorVIS har besluttet at en forlengelse vil gi NorVIS mulighet til å jobbe lenger for å skape et varig og aktivt nettverk som arbeider for å forbedre tjenestene til personer med synsproblemer etter hjerneslag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *