NorVIS sterkt representert på Nordisk kongress i synspedagogikk i Danmark

NorVIS sterkt representert på Nordisk kongress i synspedagogikk i Danmark

Flere NorVIS partnere var representert på Nordisk kongress i synspedagogikk som i år ble arrangert i Billund, Danmark. Kongressen foregikk i inspirerende omgivelser i Hotel Legoland og det var et rikholdig program for de omlag 300 deltagerne fra alle de nordiske landene.

Grethe Hegreberg fra Johannes Læringssenter, Voksenopplæringen i Stavanger kommune satt i arrangementskomiteen og var fornøyd med et godt program som hadde tydelig fokus på hjernens betydning for synsfunksjonen. – Endelig kunne vi møtes for en fysisk samling, etter å ha måtte utsette kongressen på grunn av pandemien, forteller Grethe.

Grethe Hegreberg

Leder i NorVIS, Helle Falkenberg presenterte, i sin keynote, NorVIS nettverket og forskning på implementering av strukturert oppfølging av syn etter hjerneslag i helsetjenestene. Falkenberg og Torgeir Mathisen arrangerte også en workshop om strukturert synskartlegging etter hjerneslag. Marina Hjelmås fra voksenopplæringen i Oslo, Nydalen hadde også en workshop. Tema for denne var synshemmede flyktninger i møte med norskopplæring. Andre nettverkspartnere som deltok var Marianne Bøe og Hilde-Gunn Ulleberg fra NAV og vår danske partner Institutt for Blinde og Svagsynede (IBOS) bidro med både workshop og deltagere.

Det var stor interesse for NorVIS og arbeidet som gjøres i nettverket.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *