Ny artikkel om syn og slag

Ny artikkel om syn og slag

For å bidra til bedre synsomsorg etter hjerneslag bør synvurdering og oppfølging etter hjerneslag inkluderes i hjerneslagbehandlingsforløpet konkluderer Torgeir Solberg Mathisen i sin siste phd artikkel. Den er skrevet sammen med veiledere professor Helle Falkenberg, professor Grethe Eilertsen og professor Heidi Ormstad. I artikkelen evalueres en implementering av strukturert synskartlegging etter hjerneslag med bruk av KROSS verktøyet i Kongsberg kommune. Synskartlegging med KROSS opplevdes som akseptabelt og gjennomførbart. Den nye rutinen førte til økt oppmerksomhet mot synsproblemer etter hjerneslag og økt samarbeid med synfaglige helsepersonell. Å skreddersy rutinen til hver enkelt praksis slik at den kan inkluderes i eksisterende rutiner var viktig for å fremme bruk av KROSS-verktøyet.

Mer om artikkelen finner du her

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *