Invitasjon til NorVIS Ung forskerkonferanse 24. august 2022 på Kongsberg

Invitasjon til NorVIS Ung forskerkonferanse 24. august 2022 på Kongsberg

Denne konferansen er for deg som er interessert i forskning innen syn og hjerneslag i Norge. Målet er å lage en felles arena for unge forskere hvor det er fokus på deling av ny kunnskap, felles læring, diskusjon og grublerier, og muligheter for å bygge nettverk og bli kjent med andre som er opptatt av forskning på området.

Konferansen er primært for de som er i en tidlig forskerkarriere (dvs ung som forsker), som master- og phd studenter, og andre som deltar i kliniske prosjekt. Det legges opp til en konferanse hvor alle deltar med presentasjon av egne prosjekt, det kan f.eks. være en protokoll, pågående, eller nylig avsluttede prosjekt/publikasjoner. Både kvantitative, kvalitative, litteraturstudier eller kvalitetssikringsprosjekt kan presenteres.

Et kort sammendrag (ca 300 ord på norsk/engelsk) skal leveres før konferansen. Sammendraget vil bli fagfellevurdert og publisert i nivå 1 tidsskriftet Scandinavian Journal of Optometry and Visual Sciences https://www.sjovs.org/index.php/SJOVS.

Frist for påmelding er 20. juni. Frist for innsending av sammendrag er 22. august 2022. Meld deg på her: https://nettskjema.no/a/271052

Vi vil være på Kongsberg, utgifter dekkes i utgangspunktet av NorVIS nettverket. Vi bruker så mye av onsdagen vi trenger, og legger opp til middag/overnatting tirsdag kveld.

Presentasjonene skal være på norsk/nordisk i format 10-12 min presentasjon, og 5-10 min diskusjon/spørsmål etterpå. I tillegg til felles drøfting, diskusjon og læring.

Disse kommer -så kom du og!

Presentasjon av nylige publiserte phd prosjekt/publikasjoner: Torgeir Mathisen, Helle Falkenberg

Presentasjon av pågående phd prosjekt: Stephen J Ryan, Irene Langeggen

Presentasjon av nylige eller pågående masterprosjekt: Charlotte Frantzen

Detaljert agenda vil komme i august. Lurer du på noe, kontakt Helle på helle.k.falkenberg@usn.no.