Synsrehabilitering på Vikersund Bad Rehabiliteringssenter

Synsrehabilitering på Vikersund Bad Rehabiliteringssenter

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS er en privat rehabiliteringsinstitusjon som har avtale med Helse sørøst om rehabilitering av blant annet hjerneslag. Marianne Råen er nå en del av det tverrfaglige teamet ved Vikersund Bad sitt tilbud for rehabilitering etter hjerneslag. Raaen er autorisert optiker og har en mastergrad i synsvitenskap. Hun har også videreutdanning i synsrehabilitering etter hjerneslag og andre hjerneskader. Med denne kompetansen har Vikersund Bad et tilbud for synrehabilitering integrert med øvrig tverrfaglig slagrehabilitering. Vi tok en prat med Marianne om hvordan hun jobber.

Hvilke pasienter blir henvist til synskartlegging og synsrehabilitering?

– Noen pasienter blir søkt hit til Vikersund nettopp fordi de har et synsproblem som er identifisert tidligere, typisk på slagenheten. Andre blir henvist til synskartlegging fordi mottaksteamet her mistenker at det kan være et synsproblem. Vi ønsker å få til å kartlegge synsfunksjonen til alle slagpasientene som kommer hit, og derfor har vi startet samarbeid med USN om å bruke KROSS verktøyet.

Rehabilitering og synsråd

– Det første jeg begynner med når jeg har en ny pasient er en skikkelig synsundersøkelse. Da er optikerbakgrunnen god å ha, og jeg har tilgang til en del nødvendig utstyr. Jeg undersøker visus, synsfelt og øyemotorikk og kan avklare raskt om pasienten for eksempel har nytte av enkle synshjelpemidler. Mange har faktisk redusert visus som enkelt kan korrigeres, noe som er viktig for den videre rehabiliteringen. Etter kartleggingen av synsfunksjonen utarbeides individuelle rehabiliteringsopplegg for den enkelte pasient, avhengig av hvilke utfordringer de har. Noen pasienter jobber mye med spesifikk synstrening på mitt kontor, mens pasienter som fort blir slitne kan få integrert synstreningen når de jobber med annen rehabilitering.

– For mange av pasientene er det er det lite som skal til, en god samtale hvor de får en god forklaring på årsaken til synsproblemene og ikke minst at noen viser interesse og forståelse for hvordan de har det, forteller Råen.  

Fruktbart tverrfaglig samarbeid

Marianne deltar i det tverrfaglige teamet og er med på planleggingsmøter sammen med øvrige profesjoner, pasienten og eventuelt pårørende. – At vi jobber så tett sammen i teamet gjør at vi får en felles forståelse av utfordringene og kan trene mer effektivt. På den måten kan de andre faggruppene ta med seg prinsippene fra synsrehabilitering og bake det inn i andre aktiviteter, noe som bidrar til mengdetrening. 

Økt fokus på synsutfordringer

– Vi merker at det har blitt økt fokus på synsutfordringer generelt. Det virker som om flere av akuttsykehusene som henviser til pasientene til rehabilitering har fått med seg at vi jobber med synsrehabilitering. Og det virker som om pasientene har større forventinger til at synsfunksjonen også får oppmerksomhet etter et slag. I tillegg er det mer fokus på syn og synsfunksjon blant kollegene her på Vikersund.

Viktig å bygge seg et faglig nettverk

– Planlegging av videre forløp etter at oppholdet her på Vikersund er over går ofte greit, å ha et faglig nettverk med tidligere medstudenter og kolleger gjør at man som oftest finner en oppfølging for de pasientene som trenger det. Jeg er også glad for å være en del av NorVIS hvor det å bygge slike nettverk er en del av formålet. Jeg har tro på det å benytte andre fagpersoner for å sikre god oppfølging, men også for å utvikle seg faglig og søke råd om man er usikker på noe, forteller Marianne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *