Hva mener du bør være tema for ny forskning på syn og slag?

Hva mener du bør være tema for ny forskning på syn og slag?

Nanna Frørup Mikkelsen undersøker synet til Arild Hagen under workshop på USN.

Vi trenger din deltagelse, og her kan du skrive inn hva du ønsker forskning skal svare på: https://nettskjema.no/a/256497 

Nå er første del av Priority Setting Partnership (PSP) for syn og slag klart og arbeidsgruppen har utarbeidet et spørreskjema. Vi oppfordrer alle slagrammede, pårørende av slagrammede eller dere som arbeider med slagrammede til å bruke noen minutter på å svare dette.

Hva er PSP?

PSP er en arbeidsform laget for at klinikere, pasienter og pårørende sammen skal kunne identifisere og prioritere, et spesifikt område innen helse og omsorg, hvor det mangler kunnskap som kan besvares av forskning. 

For å finne områder som er viktig å få svar på gjennom forskning på innen temaet syn og hjerneslag, trenger vi din hjelp.  Bli med å påvirke fremtidig forskning om syn og slag.  

Hvem kan delta? 

Dersom du er over 16 år og er slagrammet selv, er omsorgsperson/pårørende for en slagrammet eller arbeider i tjenester for slagrammede kan du bidra med dine spørsmål.  

Hvorfor bør du svare? 

Mange får synsproblemer etter hjerneslag. For å sikre bedre diagnostisering, behandling og rehabilitering trenger vi god forskning. For første gang gjøres en stor norsk undersøkelse for å kunne prioritere de viktigste områdene forskning bør svare på i henhold til behovene til slagrammede, pårørende og de som arbeider tjenestene til slagrammede. 

Hvordan bidra? 

Del dine spørsmål gjennom å gå inn på den elektroniske spørreundersøkelsen. Lenken til skjemaet finner du her: https://nettskjema.no/a/256497 

Hva skjer videre? 

Når undersøkelsen er ferdig vil en gruppe satt sammen av representanter for slagrammede, pårørende og fagpersoner jobbe sammen med å prioritere spørsmålene. Gruppen vil utarbeide en topp 10 liste over prioriterte spørsmål. Denne skal gjøres tilgjengelig for forskere, de som finansierer forskning og andre interesserte.   

Arbeidsgruppen som har jobbet med PSP i NorVIS består av Marita Lystad Bjerke (LHL Hjerneslag), Arne Hage (Norsk forening for slagrammede), Arild Hagen (Norges Blindeforbund/LHL Hjerneslag), Inga Britt Kjellevold Haugen (Norges blindeforbund), Åse Bergheim (Forsterket rehabilitering Aker, Oslo kommune), Irene Langeggen (USN), Hans Torvald Haugo (Norges optikerforbund), Judith Fjeldberg (Finnmarkssykehuset), Siri Vaksvik (Molde kommune), Anne-Margrethe Linnestad (Sunnaas sykehus) og Nanna Frørup Mikkelsen (IBOS, Danmark), Torgeir Mathisen (USN) og Helle Falkenberg (USN).

For mer informasjon, ta kontakt med leder i NorVIS Helle K Falkenberg  Helle.k.falkenberg@usn.no eller koordinator Torgeir Solberg Mathisen torgeir.solberg.mathisen@usn.no 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *