To nye masterstipend fra NorVIS

To nye masterstipend fra NorVIS

NorVIS har tildelt to stipend på 5000 kroner hver til masterstudentene Katrine Ekeberg og Elisabeth Bjerke Egeberg. Kathrine Ekeberg undersøker ergoterapeuters erfaring med å benytte KROSS verkøtyet til å kartlegge synsfunksjonen etter traumatisk hjerneskade. Prosjektet foregår på Sunaas sykehus. Elisabeth Bjerke Egeberg undersøker om bruk av virtual reality kan være nyttig til å identifisere synsfeltsutfall.

Katrine Ekeberg
Elisabeth Bjerke Egeberg

NorVIS gratulerer og ser frem til å følge prosjektene fremover og presentasjonene av prosjektene når de er ferdige. Lykke til!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *